Home : China Tours:

Cruise Sailing Date

Yangtze Gold Cruises Sailing Date for 2019

Chongqing - Yichang (Downstream)   

Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
08/03 Thu 11/03 Sun Gold 7 Shoulder
13/03 Tue 16/03 Fri Gold 3 Shoulder
15/03 Thu 18/03 Sun Gold 7 Shoulder
17/03 Sat 20/03 Tue Gold 2 Shoulder
20/03 Tue 23/03 Fri Gold 3 Shoulder
21/03 Wed 24/03 Sat Gold 6 Shoulder
22/03 Thu 25/03 Sun Gold 7 Shoulder
23/03 Fri 26/03 Mon Gold 5 Shoulder
24/03 Sat 27/03 Tue Gold 2 Shoulder
26/03 Mon 29/03 Thu Gold 1 Shoulder
27/03 Tue 30/03 Fri Gold 3 Shoulder
28/03 Wed 31/03 Sat Gold 6 Shoulder
29/03 Thu 01/04 Sun Gold 7 Shoulder
30/03 Fri 02/04 Mon Gold 5 Shoulder
31/03 Sat 03/04 Tue Gold 2 Shoulder
02/04 Mon 05/04 Thu Gold 1 Shoulder
03/04 Tue 06/04 Fri Gold 3 Shoulder
04/04 Wed 07/04 Sat Gold 6 Shoulder
05/04 Thu 08/04 Sun Gold 7 Shoulder
06/04 Fri 09/04 Mon Gold 5 Shoulder
07/04 Sat 10/04 Tue Gold 2 Shoulder
09/04 Mon 12/04 Thu Gold 1 Shoulder
10/04 Tue 13/04 Fri Gold 3 Shoulder
11/04 Wed 14/04 Sat Gold 6 Shoulder
12/04 Thu 15/04 Sun Gold 7 Shoulder
13/04 Fri 16/04 Mon Gold 5 Shoulder
14/04 Sat 17/04 Tue Gold 2 Shoulder
16/04 Mon 19/04 Thu Gold 1 Shoulder
17/04 Tue 20/04 Fri Gold 3 Shoulder
18/04 Wed 21/04 Sat Gold 6 Shoulder
19/04 Thu 22/04 Sun Gold 7 Shoulder
20/04 Fri 23/04 Mon Gold 5 Shoulder
21/04 Sat 24/04 Tue Gold 2 Shoulder
23/04 Mon 26/04 Thu Gold 1 Shoulder
24/04 Tue 27/04 Fri Gold 3 Shoulder
25/04 Wed 28/04 Sat Gold 6 Shoulder
26/04 Thu 29/04 Sun Gold 7 Shoulder
27/04 Fri 30/04 Mon Gold 5 Shoulder
28/04 Sat 01/05 Tue Gold 2 Shoulder
30/04 Mon 03/05 Thu Gold 1 Shoulder
01/05 Tue 04/05 Fri Gold 3 High
02/05 Wed 05/05 Sat Gold 6 High
03/05 Thu 06/05 Sun Gold 7 High
04/05 Fri 07/05 Mon Gold 5 High
05/05 Sat 08/05 Tue Gold 2 High
07/05 Mon 10/05 Thu Gold 1 High
08/05 Tue 11/05 Fri Gold 3 High
09/05 Wed 12/05 Sat Gold 6 High
10/05 Thu 13/05 Sun Gold 7 High
11/05 Fri 14/05 Mon Gold 5 High
12/05 Sat 15/05 Tue Gold 2 High
14/05 Mon 17/05 Thu Gold 1 High
15/05 Tue 18/05 Fri Gold 3 High
16/05 Wed 19/05 Sat Gold 6 High
17/05 Thu 20/05 Sun Gold 7 High
18/05 Fri 21/05 Mon Gold 5 High
19/05 Sat 22/05 Tue Gold 2 High
21/05 Mon 24/05 Thu Gold 1 High
22/05 Tue 25/05 Fri Gold 3 High
23/05 Wed 26/05 Sat Gold 6 High
24/05 Thu 27/05 Sun Gold 7 High
25/05 Fri 28/05 Mon Gold 5 High
26/05 Sat 29/05 Tue Gold 2 High
28/05 Mon 31/05 Thu Gold 1 High
29/05 Tue 01/06 Fri Gold 3 High
30/05 Wed 02/06 Sat Gold 6 High
31/05 Thu 03/06 Sun Gold 7 High
01/06 Fri 04/06 Mon Gold 5 Shoulder
02/06 Sat 05/06 Tue Gold 2 Shoulder
04/06 Mon 07/06 Thu Gold 1 Shoulder
05/06 Tue 08/06 Fri Gold 3 Shoulder
06/06 Wed 09/06 Sat Gold 6 Shoulder
07/06 Thu 10/06 Sun Gold 7 Shoulder
08/06 Fri 11/06 Mon Gold 5 Shoulder
09/06 Sat 12/06 Tue Gold 2 Shoulder
11/06 Mon 14/06 Thu Gold 1 Shoulder
12/06 Tue 15/06 Fri Gold 3 Shoulder
13/06 Wed 16/06 Sat Gold 6 Shoulder
14/06 Thu 17/06 Sun Gold 7 Shoulder
15/06 Fri 18/06 Mon Gold 5 Shoulder
16/06 Sat 19/06 Tue Gold 2 Shoulder
18/06 Mon 21/06 Thu Gold 1 Shoulder
19/06 Tue 22/06 Fri Gold 3 Shoulder
20/06 Wed 23/06 Sat Gold 6 Shoulder
21/06 Thu 24/06 Sun Gold 7 Shoulder
22/06 Fri 25/06 Mon Gold 5 Shoulder
23/06 Sat 26/06 Tue Gold 2 Shoulder
25/06 Mon 28/06 Thu Gold 1 Shoulder
26/06 Tue 29/06 Fri Gold 3 Shoulder
27/06 Wed 30/06 Sat Gold 6 Shoulder
28/06 Thu 01/07 Sun Gold 7 Shoulder
29/06 Fri 02/07 Mon Gold 5 Shoulder
30/06 Sat 03/07 Tue Gold 2 Shoulder
02/07 Mon 05/07 Thu Gold 1 Shoulder
03/07 Tue 06/07 Fri Gold 3 Shoulder
04/07 Wed 07/07 Sat Gold 6 Shoulder
05/07 Thu 08/07 Sun Gold 7 Shoulder
06/07 Fri 09/07 Mon Gold 5 Shoulder
07/07 Sat 10/07 Tue Gold 2 Shoulder
09/07 Mon 12/07 Thu Gold 1 Shoulder
10/07 Tue 13/07 Fri Gold 3 Shoulder
11/07 Wed 14/07 Sat Gold 6 Shoulder
12/07 Thu 15/07 Sun Gold 7 Shoulder
13/07 Fri 16/07 Mon Gold 5 Shoulder
14/07 Sat 17/07 Tue Gold 2 Shoulder
16/07 Mon 19/07 Thu Gold 1 Shoulder
17/07 Tue 20/07 Fri Gold 3 Shoulder
18/07 Wed 21/07 Sat Gold 6 Shoulder
19/07 Thu 22/07 Sun Gold 7 Shoulder
20/07 Fri 23/07 Mon Gold 5 Shoulder
21/07 Sat 24/07 Tue Gold 2 Shoulder
23/07 Mon 26/07 Thu Gold 1 Shoulder
24/07 Tue 27/07 Fri Gold 3 Shoulder
25/07 Wed 28/07 Sat Gold 6 Shoulder
26/07 Thu 29/07 Sun Gold 7 Shoulder
27/07 Fri 30/07 Mon Gold 5 Shoulder
28/07 Sat 31/07 Tue Gold 2 Shoulder
30/07 Mon 02/08 Thu Gold 1 Shoulder
31/07 Tue 03/08 Fri Gold 3 Shoulder
01/08 Wed 04/08 Sat Gold 6 Shoulder
02/08 Thu 05/08 Sun Gold 7 Shoulder
Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
03/08 Fri 06/08 Mon Gold 5 Shoulder
04/08 Sat 07/08 Tue Gold 2 Shoulder
06/08 Mon 09/08 Thu Gold 1 Shoulder
07/08 Tue 10/08 Fri Gold 3 Shoulder
08/08 Wed 11/08 Sat Gold 6 Shoulder
09/08 Thu 12/08 Sun Gold 7 Shoulder
10/08 Fri 13/08 Mon Gold 5 Shoulder
11/08 Sat 14/08 Tue Gold 2 Shoulder
13/08 Mon 16/08 Thu Gold 1 Shoulder
14/08 Tue 17/08 Fri Gold 3 Shoulder
15/08 Wed 18/08 Sat Gold 6 Shoulder
16/08 Thu 19/08 Sun Gold 7 Shoulder
17/08 Fri 20/08 Mon Gold 5 Shoulder
18/08 Sat 21/08 Tue Gold 2 Shoulder
20/08 Mon 23/08 Thu Gold 1 Shoulder
21/08 Tue 24/08 Fri Gold 3 Shoulder
22/08 Wed 25/08 Sat Gold 6 Shoulder
23/08 Thu 26/08 Sun Gold 7 Shoulder
24/08 Fri 27/08 Mon Gold 5 Shoulder
25/08 Sat 28/08 Tue Gold 2 Shoulder
27/08 Mon 30/08 Thu Gold 1 Shoulder
28/08 Tue 31/08 Fri Gold 3 Shoulder
29/08 Wed 01/09 Sat Gold 6 Shoulder
30/08 Thu 02/09 Sun Gold 7 Shoulder
31/08 Fri 03/09 Mon Gold 5 Shoulder
01/09 Sat 04/09 Tue Gold 2 High
03/09 Mon 06/09 Thu Gold 1 High
04/09 Tue 07/09 Fri Gold 3 High
05/09 Wed 08/09 Sat Gold 6 High
06/09 Thu 09/09 Sun Gold 7 High
07/09 Fri 10/09 Mon Gold 5 High
08/09 Sat 11/09 Tue Gold 2 High
10/09 Mon 13/09 Thu Gold 1 High
11/09 Tue 14/09 Fri Gold 3 High
12/09 Wed 15/09 Sat Gold 6 High
13/09 Thu 16/09 Sun Gold 7 High
14/09 Fri 17/09 Mon Gold 5 High
15/09 Sat 18/09 Tue Gold 2 High
17/09 Mon 20/09 Thu Gold 1 High
18/09 Tue 21/09 Fri Gold 3 High
19/09 Wed 22/09 Sat Gold 6 High
20/09 Thu 23/09 Sun Gold 7 High
21/09 Fri 24/09 Mon Gold 5 High
22/09 Sat 25/09 Tue Gold 2 High
24/09 Mon 27/09 Thu Gold 1 High
25/09 Tue 28/09 Fri Gold 3 High
26/09 Wed 29/09 Sat Gold 6 High
27/09 Thu 30/09 Sun Gold 7 High
28/09 Fri 01/10 Mon Gold 5 High
29/09 Sat 02/10 Tue Gold 2 High
01/10 Mon 04/10 Thu Gold 1 High
02/10 Tue 05/10 Fri Gold 3 High
03/10 Wed 06/10 Sat Gold 6 High
04/10 Thu 07/10 Sun Gold 7 High
05/10 Fri 08/10 Mon Gold 5 High
06/10 Sat 09/10 Tue Gold 2 High
08/10 Mon 11/10 Thu Gold 1 High
09/10 Tue 12/10 Fri Gold 3 High
10/10 Wed 13/10 Sat Gold 6 High
11/10 Thu 14/10 Sun Gold 7 High
12/10 Fri 15/10 Mon Gold 5 High
13/10 Sat 16/10 Tue Gold 2 High
15/10 Mon 18/10 Thu Gold 1 High
16/10 Tue 19/10 Fri Gold 3 High
17/10 Wed 20/10 Sat Gold 6 High
18/10 Thu 21/10 Sun Gold 7 High
19/10 Fri 22/10 Mon Gold 5 High
20/10 Sat 23/10 Tue Gold 2 High
22/10 Mon 25/10 Thu Gold 1 High
23/10 Tue 26/10 Fri Gold 3 High
24/10 Wed 27/10 Sat Gold 6 High
25/10 Thu 28/10 Sun Gold 7 High
26/10 Fri 29/10 Mon Gold 5 High
27/10 Sat 30/10 Tue Gold 2 High
29/10 Mon 01/11 Thu Gold 1 High
30/10 Tue 02/11 Fri Gold 3 High
31/10 Wed 03/11 Sat Gold 6 High
01/11 Thu 04/11 Sun Gold 7 Shoulder
02/11 Fri 05/11 Mon Gold 5 Shoulder
03/11 Sat 06/11 Tue Gold 2 Shoulder
05/11 Mon 08/11 Thu Gold 1 Shoulder
06/11 Tue 09/11 Fri Gold 3 Shoulder
07/11 Wed 10/11 Sat Gold 6 Shoulder
08/11 Thu 11/11 Sun Gold 7 Shoulder
09/11 Fri 12/11 Mon Gold 5 Shoulder
10/11 Sat 13/11 Tue Gold 2 Shoulder
12/11 Mon 15/11 Thu Gold 1 Shoulder
13/11 Tue 16/11 Fri Gold 3 Shoulder
14/11 Wed 17/11 Sat Gold 6 Shoulder
15/11 Thu 18/11 Sun Gold 7 Shoulder
16/11 Fri 19/11 Mon Gold 5 Shoulder
17/11 Sat 20/11 Tue Gold 2 Shoulder
19/11 Mon 22/11 Thu Gold 1 Shoulder
20/11 Tue 23/11 Fri Gold 3 Shoulder
21/11 Wed 24/11 Sat Gold 6 Shoulder
22/11 Thu 25/11 Sun Gold 7 Shoulder
23/11 Fri 26/11 Mon Gold 5 Shoulder
24/11 Sat 27/11 Tue Gold 2 Shoulder
26/11 Mon 29/11 Thu Gold 1 Shoulder
27/11 Tue 30/11 Fri Gold 3 Shoulder
28/11 Wed 01/12 Sat Gold 6 Shoulder
29/11 Thu 02/12 Sun Gold 7 Shoulder
30/11 Fri 03/12 Mon Gold 5 Shoulder
01/12 Sat 04/12 Tue Gold 2 Shoulder
03/12 Mon 06/12 Thu Gold 1 Shoulder
04/12 Tue 07/12 Fri Gold 3 Shoulder
05/12 Wed 08/12 Sat Gold 6 Shoulder
06/12 Thu 09/12 Sun Gold 7 Shoulder
07/12 Fri 10/12 Mon Gold 5 Shoulder
08/12 Sat 11/12 Tue Gold 2 Shoulder
10/12 Mon 13/12 Thu Gold 1 Shoulder
11/12 Tue 14/12 Fri Gold 3 Shoulder
12/12 Wed 15/12 Sat Gold 6 Shoulder
13/12 Thu 16/12 Sun Gold 7 Shoulder
14/12 Fri 17/12 Mon Gold 5 Shoulder
15/12 Sat 18/12 Tue Gold 2 Shoulder
19/12 Wed 22/12 Sat Gold 6 Shoulder
20/12 Thu 23/12 Sun Gold 7 Shoulder
21/12 Fri 24/12 Mon Gold 5 Shoulder
26/12 Wed 29/12 Sat Gold 6 Shoulder