Home : China Tours:

Cruise Sailing Date

  President No. 6, President No. 7/No. 8, Yangtze 2 Cruise Sailing Dates for 2019

Chongqing - Yichang (Downstream)

Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
15/03 Thu 18/03 Sun Yangtze 2 Shoulder
22/03 Thu 25/03 Sun Yangtze 2 Shoulder
23/03 Fri 26/03 Mon President no.8 Shoulder
27/03 Tue 30/03 Fri President no.6 Shoulder
28/03 Wed 31/03 Sat President no.7 Shoulder
29/03 Thu 01/04 Sun Yangtze 2 Shoulder
30/03 Fri 02/04 Mon President no.8 Shoulder
03/04 Tue 06/04 Fri President no.6 Shoulder
04/04 Wed 07/04 Sat President no.7 Shoulder
05/04 Thu 08/04 Sun Yangtze 2 Shoulder
06/04 Fri 09/04 Mon President no.8 Shoulder
10/04 Tue 13/04 Fri President no.6 Shoulder
11/04 Wed 14/04 Sat President no.7 Shoulder
12/04 Thu 15/04 Sun Yangtze 2 Shoulder
13/04 Fri 16/04 Mon President no.8 Shoulder
17/04 Tue 20/04 Fri President no.6 Shoulder
18/04 Wed 21/04 Sat President no.7 Shoulder
19/04 Thu 22/04 Sun Yangtze 2 Shoulder
20/04 Fri 23/04 Mon President no.8 Shoulder
24/04 Tue 27/04 Fri President no.6 Shoulder
25/04 Wed 28/04 Sat President no.7 Shoulder
26/04 Thu 29/04 Sun Yangtze 2 Shoulder
27/04 Fri 30/04 Mon President no.8 Shoulder
01/05 Tue 04/05 Fri President no.6 High
02/05 Wed 05/05 Sat President no.7 High
04/05 Fri 07/05 Mon President no.8 High
08/05 Tue 11/05 Fri President no.6 High
09/05 Wed 12/05 Sat President no.7 High
10/05 Thu 13/05 Sun Yangtze 2 High
11/05 Fri 14/05 Mon President no.8 High
15/05 Tue 18/05 Fri President no.6 High
16/05 Wed 19/05 Sat President no.7 High
17/05 Thu 20/05 Sun Yangtze 2 High
18/05 Fri 21/05 Mon President no.8 High
22/05 Tue 25/05 Fri President no.6 High
23/05 Wed 26/05 Sat President no.7 High
24/05 Thu 27/05 Sun Yangtze 2 High
25/05 Fri 28/05 Mon President no.8 High
29/05 Tue 01/06 Fri President no.6 High
30/05 Wed 02/06 Sat President no.7 High
31/05 Thu 03/06 Sun Yangtze 2 High
01/06 Fri 04/06 Mon President no.8 Shoulder
05/06 Tue 08/06 Fri President no.6 Shoulder
06/06 Wed 09/06 Sat President no.7 Shoulder
07/06 Thu 10/06 Sun Yangtze 2 Shoulder
08/06 Fri 11/06 Mon President no.8 Shoulder
12/06 Tue 15/06 Fri President no.6 Shoulder
13/06 Wed 16/06 Sat President no.7 Shoulder
14/06 Thu 17/06 Sun Yangtze 2 Shoulder
15/06 Fri 18/06 Mon President no.8 Shoulder
19/06 Tue 22/06 Fri President no.6 Shoulder
20/06 Wed 23/06 Sat President no.7 Shoulder
21/06 Thu 24/06 Sun Yangtze 2 Shoulder
22/06 Fri 25/06 Mon President no.8 Shoulder
26/06 Tue 29/06 Fri President no.6 Shoulder
27/06 Wed 30/06 Sat President no.7 Shoulder
28/06 Thu 01/07 Sun Yangtze 2 Shoulder
29/06 Fri 02/07 Mon President no.8 Shoulder
03/07 Tue 06/07 Fri President no.6 Shoulder
04/07 Wed 07/07 Sat President no.7 Shoulder
05/07 Thu 08/07 Sun Yangtze 2 Shoulder
06/07 Fri 09/07 Mon President no.8 Shoulder
10/07 Tue 13/07 Fri President no.6 Shoulder
11/07 Wed 14/07 Sat President no.7 Shoulder
12/07 Thu 15/07 Sun Yangtze 2 Shoulder
13/07 Fri 16/07 Mon President no.8 Shoulder
17/07 Tue 20/07 Fri President no.6 Shoulder
18/07 Wed 21/07 Sat President no.7 Shoulder
19/07 Thu 22/07 Sun Yangtze 2 Shoulder
20/07 Fri 23/07 Mon President no.8 Shoulder
24/07 Tue 27/07 Fri President no.6 Shoulder
Dep Day Arr Day Cruise Ship Season
25/07 Wed 28/07 Sat President no.7 Shoulder
26/07 Thu 29/07 Sun Yangtze 2 Shoulder
27/07 Fri 30/07 Mon President no.8 Shoulder
31/07 Tue 03/08 Fri President no.6 Shoulder
01/08 Wed 04/08 Sat President no.7 Shoulder
02/08 Thu 05/08 Sun Yangtze 2 Shoulder
03/08 Fri 06/08 Mon President no.8 Shoulder
07/08 Tue 10/08 Fri President no.6 Shoulder
08/08 Wed 11/08 Sat President no.7 Shoulder
09/08 Thu 12/08 Sun Yangtze 2 Shoulder
10/08 Fri 13/08 Mon President no.8 Shoulder
14/08 Tue 17/08 Fri President no.6 Shoulder
15/08 Wed 18/08 Sat President no.7 Shoulder
16/08 Thu 19/08 Sun Yangtze 2 Shoulder
17/08 Fri 20/08 Mon President no.8 Shoulder
21/08 Tue 24/08 Fri President no.6 Shoulder
22/08 Wed 25/08 Sat President no.7 Shoulder
23/08 Thu 26/08 Sun Yangtze 2 Shoulder
24/08 Fri 27/08 Mon President no.8 Shoulder
28/08 Tue 31/08 Fri President no.6 Shoulder
29/08 Wed 01/09 Sat President no.7 Shoulder
30/08 Thu 02/09 Sun Yangtze 2 Shoulder
31/08 Fri 03/09 Mon President no.8 Shoulder
04/09 Tue 07/09 Fri President no.6 High
05/09 Wed 08/09 Sat President no.7 High
06/09 Thu 09/09 Sun Yangtze 2 High
07/09 Fri 10/09 Mon President no.8 High
11/09 Tue 14/09 Fri President no.6 High
12/09 Wed 15/09 Sat President no.7 High
13/09 Thu 16/09 Sun Yangtze 2 High
14/09 Fri 17/09 Mon President no.8 High
18/09 Tue 21/09 Fri President no.6 High
19/09 Wed 22/09 Sat President no.7 High
20/09 Thu 23/09 Sun Yangtze 2 High
21/09 Fri 24/09 Mon President no.8 High
25/09 Tue 28/09 Fri President no.6 High
26/09 Wed 29/09 Sat President no.7 High
27/09 Thu 30/09 Sun Yangtze 2 High
28/09 Fri 01/10 Mon President no.8 High
02/10 Tue 05/10 Fri President no.6 High
03/10 Wed 06/10 Sat President no.7 High
04/10 Thu 07/10 Sun Yangtze 2 High
05/10 Fri 08/10 Mon President no.8 High
09/10 Tue 12/10 Fri President no.6 High
10/10 Wed 13/10 Sat President no.7 High
11/10 Thu 14/10 Sun Yangtze 2 High
12/10 Fri 15/10 Mon President no.8 High
16/10 Tue 19/10 Fri President no.6 High
17/10 Wed 20/10 Sat President no.7 High
18/10 Thu 21/10 Sun Yangtze 2 High
19/10 Fri 22/10 Mon President no.8 High
23/10 Tue 26/10 Fri President no.6 High
24/10 Wed 27/10 Sat President no.7 High
25/10 Thu 28/10 Sun Yangtze 2 High
26/10 Fri 29/10 Mon President no.8 High
30/10 Tue 02/11 Fri President no.6 High
31/10 Wed 03/11 Sat President no.7 High
01/11 Thu 04/11 Sun Yangtze 2 Shoulder
02/11 Fri 05/11 Mon President no.8 Shoulder
06/11 Tue 09/11 Fri President no.6 Shoulder
07/11 Wed 10/11 Sat President no.7 Shoulder
08/11 Thu 11/11 Sun Yangtze 2 Shoulder
09/11 Fri 12/11 Mon President no.8 Shoulder
13/11 Tue 16/11 Fri President no.6 Shoulder
14/11 Wed 17/11 Sat President no.7 Shoulder
15/11 Thu 18/11 Sun Yangtze 2 Shoulder
16/11 Fri 19/11 Mon President no.8 Shoulder
20/11 Tue 23/11 Fri President no.6 Shoulder
21/11 Wed 24/11 Sat President no.7 Shoulder
22/11 Thu 25/11 Sun Yangtze 2 Shoulder
23/11 Fri 26/11 Mon President no.8 Shoulder